קופות גמל ושוק ההון

למשרד ניסיון ארוך שנים באספקת שירותים משפטיים מקיפים בתחום דיני קופות הגמל לגופים מוסדיים. השירות המשפטי אותו מעניק המשרד ללקוחותיו כולל התוויית מדיניות משפטית כוללת לניהול מיטבי של גוף מוסדי, ייעוץ משפטי שוטף בהתייחסות לפעולות למבנה הייחודי של גופים מוסדיים בשוק ההון, ליווי האורגנים של הגוף המוסדי בנבכי התהליכים השונים העוברים על שוק ההון, מעקב והטמעת הוראות רגולציה, שינויים בדין, פעילות ליטיגציה, טיפול משפטי בהליכי גבייה וכדומה.

למשרד מעורבות וניסיון רב בייעוץ בהתייחסות לרפורמות ולשינויים המהירים והרבים והמאפיינים את שוק ההון הישראלי בשנים האחרונות. בתוך כך מעורב המשרד בתהליכים מרכזיים אשר עברו על הגופים המוסדיים בעת האחרונה תוך שהוא מהווה גורם מקשר ומגשר מול אנשי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

ליווי הגופים המוסדיים עוסק, בין היתר, בנושאים הבאים:

 • ייעוץ וליווי שוטף לאורגנים של הגוף המוסדי (דירקטוריון, ועדת השקעות, ועדת ביקורת, מנכ"ל וכיוצ"ב).
 • הסדר היחסים המשפטיים בין קופת הגמל, החברה המנהלת לרבות בעלי מניותיה ונושאי המשרה בה.
 • הכנת דוח עסקי תאגיד (דוח ברנע).
 • תיקון תקנון חברה מנהלת וקופת גמל.
 • ליווי מכרזי ברוקראג' וגורמים מתפעלים.
 • ייצוג משפטי בתביעות שונות.
 • ייעוץ משפטי שוטף (דיני עבודה, חוזים, מכרזים, הקצאת מניות ועוד).
 • תביעות משפטיות נגד מעסיקים אשר נמנעים מהעברת ניכויים משכר עובדיהם.
 • הכנת חוות דעת בנושאים שונים לרבות בענין הוראות רגולטוריות.
  ששון ושות' מוביל בישראל את תחום גביית תשלומי הפיגורים לקרנות ההשתלמות/קופות גמל ומשיא עבור לקוחותיו אחוזי גבייה גבוהים במיוחד. על שמה של הפירמה רשומים מספר תקדימים בתחום זה שקבע בית הדין הארצי לעבודה, לרבות פסק דין ע"ע 73/03 - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ נ' עראבה מועצה מקומית . תק-אר 2003(4), 198; ע"ע 1529/04 - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ נ' מועצה מקומית יאנוח ג'ת . תק-אר 2005(4), 623. פסקי דין אלה קובעים חובת תשלום פיצויי הלנה לקרן ההשתלמות במקרה של פיגור בתשלומים.

  ששון ושות' מפעיל מערך מתקדם, איכותי ואפקטיבי לגבייה מוסדית ומוסדרת של חובות בהיקפים נרחבים, לרבות הליכים קשורים לגבייה כגון: פשיטות רגל ופירוקים, כינוסי נכסים, מימושים וכו'. מערך הגבייה וההוצאה לפועל כוללת סגל מקצועי ומיומן המתמחה בגבייה, לצד תשתיות מחשוב ותקשורת מתקדמות, המשמשות פלטפורמה ניהולית לבקרה ומעקב אחר תהליך הטיפול המשפטי ומערכות הגבייה בלשכות ההוצאה לפועל. בעבודת הגביה יצר המשרד קשר עם נותני שירותים מקצועיים נוספים לרבות חוקרים מורשים ומנוסים, וכן מבעלי תפקידים מוסמכים בתחומים הרלוונטיים.

  השירותים אותם מעניק המשרד לגופים מוסדיים כוללים הגשת תביעות משפטיות לבתי הדין השונים, פעולות אכיפה וגבייה של חובות במסגרת הליכי ההוצאה לפועל ופעולות גבייה נוספות והכול תוך שימת לב ודגש על הקשר המיוחד בין הקופה למעסיק. הפירמה מגישה באופן שוטף תביעות בשם קופות הגמל וקרנות ההשתלמות נגד מעסיקים המפגרים או נמנעים מהעברת ניכויים שנוכו משכר עובדיהם.