מקרקעין, תכנון ובניה

למשרד ניסיון מקיף וארוך שנים בטיפול בהיבטים משפטיים ומסחריים מורכבים בתחום הנדל"ן, הן בתחום המסחרי והן בתחום דירות המגורים ודירות היוקרה בישראל. המשרד מנהל תיקי נכסים ללקוחותיו בארץ ובחו"ל, ומטפל מטעמם בכל ההיבטים המשפטיים והמסחריים הכרוכים בכך, לרבות סוגיות מיסוי שונות, השתתפות במשא ומתן, הכנת הסכמים, טיפול בתביעות שונות וייצוג מול רשויות רלוונטיות.

למשרד ניסיון רב בתחום התכנון והבנייה ובתוך כך ניסיון בטיפול בהליכי תכנון מורכבים משלב ייזומה של תכנית לשינוי ייעודה של קרקע ועריכת הוראותיה, ועד קבלתם של היתרי בנייה לרבות הקלות עליהם, הליכי שימוש חורג, הופעה במוסדות התכנון ובעררים, לרבות בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה והועדות המקצועיות השונות, ניהול הליכים מנהליים - התנגדויות ועררים, וניהול עתירות מנהליות בענייני תכנון ובניה, תביעות בגין הפקעות מקרקעין וכן תביעות עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

במסגרת מחלקת המקרקעין של הפירמה מעניק משרדנו טיפול משפטי בתחומים הבאים:

  • עסקאות מכר ורכישה.
  • עסקאות שכירות וחכירה.
  • עסקאות נדל"ן מניב.
  • ייצוג בהליכי תכנון ובנייה.
  •  ייצוג וטיפול בשלבי בדיקה והתכנות מקדמיים.
  • קיום משאים ומתנים.
  • עריכת הסכמים.
  • בדיקת מצב הנכס - זכויות, עיקולים, משכנתאות, שעבודים, צווי הריסה וכדומה.
  • רישום ופעילות מהירה ומקצועית בטאבו.