דיני עבודה

המשרד מייצג מעסיקים, חברות, גופים ציבוריים, גופים מוסדיים, חברות ללא מטרת רווח וגופים נוספים בשורה ארוכה של סוגיות בדיני עבודה, לרבות חוזי עבודה, חוזי בכירים, הסכמי שותפות, הסכמי סודיות, הסכמים קבלניים, הסכמי אי תחרות וכתיבת חוות דעת ועוד. בנוסף, המשרד מלווה ומייצג את לקוחותיו בערכאות השונות לפתרון סכסוכי עבודה.

במסגרת מחלקת דיני העבודה של הפירמה מספק משרדנו את השירותים הבאים:

  • ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה.
  • עריכת חוזי עבודה אישיים וקיבוציים.
  • ייעוץ למעסיקים בדבר תנאי העסקה וטיפול בתנאי עבודה של עובדים.
  • ייעוץ וייצוג בכל הנוגע לסיום יחסי עובד ומעביד.
  • חוות דעת בתחום דיני העבודה.