הוצאה לפועל

משרדנו מתמחה בהליכי גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. משרדנו פיתח לעצמו שיטת עבודה יעילה וממוחשבת בגביית חובות. חלוקת התפקידים במשרד  בין אנשי המינהל והביצוע והתיאום המושלם ביניהם מאפשרים גביית חובות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח.

תוכנות המשרד (המבוססת על תוכנת עו"דכנית פלטינום) משלבת בין הנהלת החשבונות לבין הטיפול המשפטי בביהמ"ש והוצל"פ, כך שהשליטה והבקרה על המערכת הינה מלאה.

מערכות המחשב של המשרד מחוברות ישירות למחשבי ההוצל"פ וכך אנו מעודכנים מיידית בכל פעולה ו/או החלטה שניתנת בלשכת ההוצל"פ. חלק גדול מהפעולות המבוצעות על ידינו מועברות כיום במדיה מגנטית ישירות ממחשב משרדנו למחשב ההוצל"פ (עיקולי צד ג' כגון: בנקים, קופות גמל, חברות ביטוח וכו'). אנו מקבלים תמונת מצב מיידית ומלאה על שיעור החוב של החייב, התפלגותו (קרן, הצמדה, ריבית, הוצאות ושכ"ט) ובכך מציגים נגישות גבוהה גם ללקוח (הזוכה) אך גם לחייב.

לצד רכזות הגבייה המנהלות את החלק הטכני של הליכי הגביה עומדים חוקרים פרטיים ומשרדי שליחויות וכן עורכי הדין של המשרד המלווים את הליך הגבייה וככל הנדרש מנהלים את ההליכים בבתי המשפט ויחד עם הנהלת המשרד שוקדים על פיתוח יוזמות חדשות וטכניקות גביה חדשניות.