צור קשר

ירושלים

רח' הלל 14 ירושלים, 94581
טל': 02-6247601 פקס' : 02-6250937

14 Hillel St. Jerusalem 94581
Tel: 972-2-6247601,Fax: 972-2-6250937

 

 

תל אביב

רח' הנציב 39 תל אביב, 67015
טל': 03-5056560 פקס' : 03-5622882

39 Hanatsiv St. Tel Aviv 67015
Tel: 972-3-5056560,Fax: 972-3-5622882

office@sasson-law.co.il
www.sasson-law.co.il